Rodzaje obwodnic

W Polsce obwodnice budowane są bardzo często. Na chwilę obecną rząd zatwierdził wiele rozmaitych projektów dróg tej kategorii, które wkrótce będą realizowane lub które aktualnie są w trakcie prac. Czym obwodnica wyróżnia się na tle szeregu innych form infrastruktury drogowej? Otóż cechą charakteryzującą obwodnice jest fakt, iż są to drogi ciągnące się wokół terenów typu miasta, śródmieścia, centrum, dzielnice.  Mają one być wydzielane w celu umożliwienia omijania obszaru miejskiego oraz doprowadzenia jednocześnie do odciążenia ulic z ruchu tranzytowego. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego warszawa Wydziela się trzy charakterystyczne warianty obwodnic, wśród których warto wyróżnić miejskie a więc biegnące przez miasta, śródmiejskie które mają omijać główne centra miast a także pozamiejskie czyli biegnące poza aglomeracjami.

przyciemnianie szyb gdańsk